PROF. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Projeler

Projeler

      Uluslararası Projeler:

  1. 1.    Forest Plants Wild Harvesting Learning in Europe (PLANT WILD), GRUNDTVIG PROJECT 2011-2013. (Turkiye, Portugal, Spain and Lithuania).
  2. 2.    Selection of Clones and Breeding for Maintenance of Wild Provenances of  Medicinal Plants and Herbs Combined with Chemical Analysis of Compounds in Essential Oils. 42.6.KOA.4.A. Medicinal Plants kodlu TÜBİTAK-Jülich Research Center (Almanya), Yardımcı Araştırmacı, 2001 (Tamamlandı)
  3. 3.    Investigation of optimum drying parameters for various medicinal plants (Değişik tıbbi bitkilerde optimal kurutma parametrelerinin araştırılması). 42.6.GOA.6.A kodlu TÜBİTAK-Jülich Research Center-Hohenheim Üniveristesi (Almanya), Yardımcı Araştırmacı, 2006 (Tamamlandı)

      DPT Projeleri:

  1. Kilis İli Ve Yöresindeki Tarimsal Üretimde Verimlilik Ve Kalitenin Artirilmasi İçin Toprak Analizi. T.C. Başbakanlik Güneydoğu Anadolu Projesi (Gap) Bölge Kalkinma İdaresi Başkanliği. Yürütücü (Başlama Tarihi 04.01.2010, Bütçesi: 299.800 TL)

      TÜBİTAK Projeleri:

  1. 1.    Çukurova Bölgesi Koşullarında Farklı Dozlardaki Azotlu Gübre Uygulamalarının Yıllık Pelin'nin Verimi ve Etken Madde Oranı Üzerine Etkileri. TOGTAG- 3228, Yardımcı Araştırmacı, 2006 (Tamamlandı)

      Üniversite Araştırma Fonu Projeleri:

1. Ordu Ekolojik Koşullarında Tek Yıllık Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. KTÜ-2004.119.001.5, Proje Yöneticisi, 2004.

  1. Farklı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Optimal Kurutma Yöntem ve Parametrelerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. Ç.Ü. - KAP.2002.ZF.34 – Katma Bütçeli Proje. Yardımcı Araştırmacı, 2006 (Tamamlandı)
  2. Farklı Kökenli Kültür Anasonlarında (Pimpinella anisum L.) Agronomik ve Kalite Araştırmaları. Ç.Ü.Z.F.-2000/32, Yardımcı Araştırmacı, 2002 (Tamamlandı)
  3. Çukurova Bölgesi Kıraç ve Taban Arazi Koşullarında Farklı Dozlardaki Azotlu ve Fosforlu Gübre Uygulamasının Çörekotu (Nigella sativa L.)’nun Verim ve Kalitesine Etkisi. Ç.Ü.Z.F.-2000/45, Yardımcı Araştırmacı, 2002 (Tamamlandı)

Tarım Bakanlığı Projeleri:

Çayır ve Mer’a Bitkileri Tanım Kılavuzu İlaveli II. Basım Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Yardımcı Araştırmacı